Synnyttäjän perustarpeet – pyramidi

Lupasin aiemmassa Yhteistyössä: kätilöt ja doulat – postauksessa, että palaan pyramidiasiaan tarkemmin toisella kertaa. No nyt on sen aika.

Tässä alla on nyt se sama pyramidi, mutta kuvaan on vielä lisätty jokaisen pyramidin palikan lisätietoja. Tämä on siis suomennettu Penny Simkinin Pyramid of birth priorites -pyramidista ja sitä on vähän mukaeltu Maslowin tarvehierarkiaa käyttäen.

pyramidi_isompi_pinggiEdelliseen postaukseen liittyen tuli kysymys, että miksi kätilön alueeseen ei kuulu arvostus. ”Eikö kätilönkin tulisi kannatella synnyttäjää näillä kaikilla pyramidin tasoilla, jotta synnyttäjä voisi parhaiten toteuttaa itseään synnytyksessä?” Vastaukseni siihen on: ”Tuohon Arvostus -kohtaan liittyy itsekunnioitus ja muiden osoittama arvostus. Nämä rakkaus ja arvostus kohdat on syvällisempiä ja intiimimpiä kuin turvallisuus ja fyysiset tarpeet. Totta kai niin doula kuin kätilö vaikuttaa osaltaan noihin kaikkiin, mutta kätilön ja doulan työ ja rooli on erilainen ja painottuu eri tavoin.

Toivon, että tuon pyramidin avulla hahmottuu paremmin kummankin roolin pääpainopisteet. Valtataistelujen aika on ohi! Minusta on ihan älytöntä, että synnyttäjien tarpeisiin vastaamista on rajoitettu (ja rajoitetaan joissain paikoissa edelleen), vaikka tutkimustenkin mukaan doulasta on synnyttäjille ja synnytyksen lopputulokselle paljonkin hyötyä. Vaikka ymmärrän kyllä, että uudet asiat pelottaa ja muutos asenteissa on hidasta. Ymmärrän myös huolen synnyttäjien suojelemiseen liittyen (monet ajattelee, että heitä täytyy suojella kun eivät osaa pitää puoliaan), mutta sekin asia kannattaisi enemmin puhua auki kuin vain vastustaa.

Kätilöllä ja doulalla on todella siinä omassa roolissaan ja osaamisessaan omat painopisteet. Tässä kohtaa pakko sanoa myös se, että vapaaehtoisdoulissa on hurjan paljon eroja!

Kotisynnytyksiin liittyen kätilön rooli ja  työskentelytapa on toisenlainen kuin sairaalasynnytyksissä, jolloin minun mielestä kätilön alue usein laajentuu tuosta pyramidista olleesta alueesta. Tuttu kätilö, raskausajasta synnytykseen ja aina synnytyksen jälkeiseen aikaan asti, pystyy luomaan syvemmän suhteen asiakkaaseen kuin ”random ”kätilö, joka on mukana matkalla vain pienen osasen. Pyramidin ylempien tasojen toteutumisessa auttaminen/tukeminen onnistuu tutun kätilön kanssa pidemmässä asiakassuhteessa todennäköisesti paremmin. Silti kätilön pääasiallinen toiminta on fysiologisten tarpeiden ja turvallisuuden alueilla myös kotisynnytyksissä.

Idea tämän pyramidin luomiseen Pennyllä oli sen esiin tuomisella, että synnytyksessä on kyse muustakin kuin vain äidin ja vauvan selviytymisellä hengissä/terveenä. Omaan synnytykseensä pettyneille tai synnytyksestään traumatisoituneille sanotaan usein, että ”olisit vain tyytyväinen, tehän olette molemmat elossa”. Suomessa on äitiys- ja vauvakuolleisuuslukemat maailman lukuja verraten todella matalat, yhdet ”parhaista”. Muutenkaan Suomessa ei ole synnytyksen suhteen uhkia tai selviytymiseen liittyviä vaaroja, kuten sodat tai muut konfliktit, huonot tilat, jne. Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on täydet mahdollisuudet vastata synnyttäjän tarpeisiin jokaisella tasolla, jos niin halutaan.

There´s more to birth than coming out of it alive! -Penny Simkin

Toivon, että tuo pyramidi ja sen eri kohtien/tasojen pohtiminen nostaisi naisten kiinnostusta omaa synnytyskokemusta kohtaan. Toivon myös, että mahdollisimman moni löytäisi sen  potentiaalin voimaantumiseen naisena, äitinä ja puolisona(kin), minkä synnytyksen myötä on mahdollista kokea! Synnytys voi oikeasti olla todella upea ja voimaannuttava kokemus. Synnytyskokemuksen muodostumiseen voi vaikuttaa jo etukäteen ja tuo pyramidin tasojen tutkiskelu ja pohdinta omaan elämään liittyen, voi olla siinä yksi keino.

Lueskelin tässä samalla Pennyn luentojen muistiinpanoja. Olen aiemminkin kirjoittanut niistä tänne…
osa 1
osa 2
osa 3
Täytyy itsekin lukea ne vielä läpi ja katsoa onko vielä jotain mistä voisin teille jakaa jotain uutta. :)

 

Yhteistyössä: kätilöt & doulat

Tässä tekstissä myös Synnyttäjän tarpeet- pyramidi.

Olin tällä viikolla paikallisella synnytyssairaalalla kätilöiden ja doulien yhteisessä tapaamisessa. On todella hienoa, että sellainen järjestettiin nyt jo toista kertaa. Yhteisessä tapaamisessa on mahdollisuus jakaa kokemuksia, kertoa käytännöistä ja esimerkiksi hälventää douliin liittyviä uskomuksia. Itseasiassa kaikki kätilöt eivät edes tiedä mitä doulat ovat ja mitä he tekevät. Monestakin syystä tapaamiset on todella tärkeitä molemmille. Niillä voi olla merkittävä vaikutus yhteistyön kehittymiseen parempaan suuntaan.

Tapaaminen meni muuten minun mielestä ihan hienosti, mutta… paikalle ei tullut  synnytyssalien kätilöistä KETÄÄN! Paikalla oli vain kolme tapaamisesta vastuussa olevaa kätilöä, joista yksi oli osastonhoitaja. Kätilöiden kiinnostamattomuus oli surullinen yllätys doulille, joita oli paikalla eri tahoilta yhteensä 15-20?.  Yksi työvuorosta kotiin lähtevistä kätilöistä jäi muutamaksi minuutiksi juttelemaan, kun kollega sai hänet hetkeksi siihen jäämään. Olimme siis heidän kahvihuoneessa jossa kyllä kävi kätilöitä, mutta vain tuomassa tai hakemassa eväitään ja kassejaan (vuoron vaihto ehti olla siinä tapaamisen aikana).

staircase-274614_640

Erään kahvihuoneessa poikenneen kätilön reaktiosta jäin miettimään kätilöiden suhtautumista douliin. Tiedän erään pääkaupunkiseutulaisen kätilön kritisoineen rajusti kollegoidensa negatiivista suhtautumista ja puheita douliin liittyen. Usein nuiva suhtautuminen douliin liittyy tietämättömyyteen, mutta ei se kokonaan sitä ole. Asenteissakin on monenlaista. Osalla saattaa olla douliin liittyen pettymyksiä oman työhön liittyvän täyttymyksen toteutumisen suhteen. Esimerkiksi viime vuoden tapaamisessa eräs nuori kätilö tuotti, että perheen tullessa doulan kanssa tiiviinä tiiminä synnyttämään, tuntuu kätilönä vaikealta hypätä siihen lennosta mukaan. Onhan se täysin eri tilanne olla apuna vieraan perheen synnytyksessä kuin edes yhden tapaamiskerran jälkeen. Siinä mielessä doulalla on ”erityisasema”, kun on tavannut lähes poikkeuksetta perheen ainakin kahdesti.

Yksi asia mikä saatta myös vaikuttaa kätilöiden suhtautumiseen on se, että doulia on hyvin erilaisia! En tarkoita persoonia vaan sitä, että osa doulista ei ole välttämättä perehtynyt synnytyksiin millään tavalla ja osa taas ovat ammattidoulia tai ammattimaisesti toimivia vapaaehtoisdoulia, joilla on usein hyvinkin paljon koulutusta taustalla ja osaamista olemassa. Joskus todella harvoin doulan toiminta ei välttämättä ole ollut ihan ”ajan tasalla” oman roolin ja muun tilanteen kanssa, ja se tai tarinat siitä, voivat värittää kätilöiden suhtautumista muihin douliin. Tosin en tiedä onko doulatoiminnan kehityttyä ja kasvettua ollut näitä enää viime aikoina ollenkaan.

Mietin myös, että asenteiden muutosta ja parempaa yhteistyötä kätilöiden ja doulien välillä saattaa hidastaa terveydenhuollossa vallitseva ajatus siitä, että ”ammattilainen tietää paremmin”. Tämä ajatus tuo ylimielisyyttä ja hoitotyössä aidon kohtaamisen ja kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisen yksi oleellinen osa nöyryys saattaa jäädä uupumaan. Totta on myös sekin, että doula saattaa kompastua tuohon samaan ellei ole itsensä kanssa tarkkana.

Perheen tai doulan keräämää tietoa ei minusta ole varaa eikä saa vähätellä tai aliarvioida, koska se voi olla ihan yhtä arvokasta, paikkaansa pitävää, relevanttia ja joskus jopa tuoreempaa kuin ammattilaisten.

Ammattilaisilla on koulutuksen ja kokemuksen tuomaa tietoa, jota ei maallikolla niin paljon ole, mutta fakta on se, että asiat ei ole musta-valkoisia. Tarkoitan sitä, että jokaisen hoitohenkilökuntaan kuuluvan ihmisen itselleen keräämä tieto ja taito on vain pieni otos kaikesta mahdollisesta tiedosta, toimintatavoista, ym. Jokainen kätilö, lääkäri ja lastenhoitaja kerää ja päivittää ammattitietoutta omista mielenkiinnon lähtökohdista ja omasta hoitotyön näkökulmastaan. Perheen tai doulan keräämää tietoa ei minusta ole varaa eikä saa vähätellä tai aliarvioida, koska se voi olla ihan yhtä arvokasta, paikkaansa pitävää, relevanttia ja joskus jopa tuoreempaa kuin ammattilaisten. On myös muistettava, että erityisesti äidin keräämä tieto koskettaa yleensä hänelle merkityksellisiä ja tarpeellisia asioita.

* Lisäys: Tietoon (myös kokemusperäiseen) liittyy sekin, että kätilöllä on totta kai tietoa hänen ammattiin liittyvistä ja ammattitaitoon kuuluvista asioista kun taas doulalla (varsinkin ammattidoulalla) hänen oman alueensa tietoa ja kokemusta. Joiltain osin ne menevät limittäin/päällekäin ja osa taas on kummankin omaa erityisosaamista/asiantuntijuutta. Minusta tätä pitäisi rohkeammin hyödyntää! En tiedä onko kukaan tai mikään taho aiemmin listannut näitä eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka selventäisi tätä asiaa erityisesti niille joille se on vielä epäselvä?! Toki jotain eroa tulee ilmi myöhemmin tekstissä olevasta pyramidista. (8.11.12015)

Tarkoitan tässä esimerkiksi sitä, kun jokaisella synnytysyksiköllä on omat toimintatapansa eikä välttämättä nähdä niiden ulkopuolelle. Hyvänä esimerkkinä välittömän ihokontaktin mahdollistaminen heti sektion jälkeen jo leikkurisssa. Jo pitkään on tiedetty sen edut ja se miten se on mahdollista toteuttaa, mutta edelleen se on monessa paikkaa kielletty tai hyvin harvinaista.

Doulan suhtautumiseen kätilöä kohtaan voi myös vaikuttaa hyvin moni asia. Eniten varmaan edelliset kokemukset kätilöistä ja kuullut tarinat ko. synnytyssairaalan kätilöiden suhtautumisesta douliin. Yhteistyön sujumista auttaa molempien, kätilön ja doulan osalta se, että he olisi tavannut toisensa ennenkin. Luottamus alkaa kasvamaan parhaiten silloin kun on oltu yhdessä synnyttäjän apuna hyvällä menestyksellä.

Tein Kätilöiden työkirjaa varten tällaisen pyramidin, jossa suomensin Penny Simkinin Pyramid of birth priorites -pyramidin ja mukailin sitä Maslow´n tarvehierarkian kautta vähän lisää (ne näkyvät isommassa pyramidi kuvassa, jonka julkaisen toisessa postauksessa myöhemmin). Pyramidi kuvaa hyvällä tavalla synnyttäjän tarpeita ja doulan & kätilön roolin eroa niihin liittyen.

pyramidi_värikäs_300dpi_CMYKTeen toisella kertaa noista synnyttäjän perustarpeista ja pyramidin eri kohdista laajemman kirjoituksen, mutta halusin laittaa tuon kuvan myös tähän. Ehkä se auttaa hahmottamaan paremmin sitä millä alueilla kätilöt ja doulat toimii. Ympyrät ovat tarkoituksella limittäin, koska doulan työhön liittyy osittain myös turvallisuus ja kätilön toimintaan rakkaus.

Doulan työn arvostuksesta vielä sen verran, että arvostus ei nouse niin kauan kun
a) sitä tehdään ammattimaisesti vapaaehtoisina ( Se on naisten palkkakuoppa, jossa tehdään doulan työtä ammattimaisesti ilmaiseksi. Vapaaehtoispohjalta tehtävä doulan työ on asia erikseen ja sille on myös oma paikkansa.)
b) kätilöiden uskomuksia tai tiedon puutetta ei korjata
c) perheille ei kerrota tarpeeksi kuinka vaativaa doulan työ oikeasti on

Tuosta doulien palkkakuopastakin haluan kirjoittaa toiste enemmän, mutta nyt on pakko lopettaa. Mukavaa loppuviikkoa kaikille!