Yhteistyössä: kätilöt & doulat

Tässä tekstissä myös Synnyttäjän tarpeet- pyramidi.

Olin tällä viikolla paikallisella synnytyssairaalalla kätilöiden ja doulien yhteisessä tapaamisessa. On todella hienoa, että sellainen järjestettiin nyt jo toista kertaa. Yhteisessä tapaamisessa on mahdollisuus jakaa kokemuksia, kertoa käytännöistä ja esimerkiksi hälventää douliin liittyviä uskomuksia. Itseasiassa kaikki kätilöt eivät edes tiedä mitä doulat ovat ja mitä he tekevät. Monestakin syystä tapaamiset on todella tärkeitä molemmille. Niillä voi olla merkittävä vaikutus yhteistyön kehittymiseen parempaan suuntaan.

Tapaaminen meni muuten minun mielestä ihan hienosti, mutta… paikalle ei tullut  synnytyssalien kätilöistä KETÄÄN! Paikalla oli vain kolme tapaamisesta vastuussa olevaa kätilöä, joista yksi oli osastonhoitaja. Kätilöiden kiinnostamattomuus oli surullinen yllätys doulille, joita oli paikalla eri tahoilta yhteensä 15-20?.  Yksi työvuorosta kotiin lähtevistä kätilöistä jäi muutamaksi minuutiksi juttelemaan, kun kollega sai hänet hetkeksi siihen jäämään. Olimme siis heidän kahvihuoneessa jossa kyllä kävi kätilöitä, mutta vain tuomassa tai hakemassa eväitään ja kassejaan (vuoron vaihto ehti olla siinä tapaamisen aikana).

staircase-274614_640

Erään kahvihuoneessa poikenneen kätilön reaktiosta jäin miettimään kätilöiden suhtautumista douliin. Tiedän erään pääkaupunkiseutulaisen kätilön kritisoineen rajusti kollegoidensa negatiivista suhtautumista ja puheita douliin liittyen. Usein nuiva suhtautuminen douliin liittyy tietämättömyyteen, mutta ei se kokonaan sitä ole. Asenteissakin on monenlaista. Osalla saattaa olla douliin liittyen pettymyksiä oman työhön liittyvän täyttymyksen toteutumisen suhteen. Esimerkiksi viime vuoden tapaamisessa eräs nuori kätilö tuotti, että perheen tullessa doulan kanssa tiiviinä tiiminä synnyttämään, tuntuu kätilönä vaikealta hypätä siihen lennosta mukaan. Onhan se täysin eri tilanne olla apuna vieraan perheen synnytyksessä kuin edes yhden tapaamiskerran jälkeen. Siinä mielessä doulalla on ”erityisasema”, kun on tavannut lähes poikkeuksetta perheen ainakin kahdesti.

Yksi asia mikä saatta myös vaikuttaa kätilöiden suhtautumiseen on se, että doulia on hyvin erilaisia! En tarkoita persoonia vaan sitä, että osa doulista ei ole välttämättä perehtynyt synnytyksiin millään tavalla ja osa taas ovat ammattidoulia tai ammattimaisesti toimivia vapaaehtoisdoulia, joilla on usein hyvinkin paljon koulutusta taustalla ja osaamista olemassa. Joskus todella harvoin doulan toiminta ei välttämättä ole ollut ihan ”ajan tasalla” oman roolin ja muun tilanteen kanssa, ja se tai tarinat siitä, voivat värittää kätilöiden suhtautumista muihin douliin. Tosin en tiedä onko doulatoiminnan kehityttyä ja kasvettua ollut näitä enää viime aikoina ollenkaan.

Mietin myös, että asenteiden muutosta ja parempaa yhteistyötä kätilöiden ja doulien välillä saattaa hidastaa terveydenhuollossa vallitseva ajatus siitä, että ”ammattilainen tietää paremmin”. Tämä ajatus tuo ylimielisyyttä ja hoitotyössä aidon kohtaamisen ja kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisen yksi oleellinen osa nöyryys saattaa jäädä uupumaan. Totta on myös sekin, että doula saattaa kompastua tuohon samaan ellei ole itsensä kanssa tarkkana.

Perheen tai doulan keräämää tietoa ei minusta ole varaa eikä saa vähätellä tai aliarvioida, koska se voi olla ihan yhtä arvokasta, paikkaansa pitävää, relevanttia ja joskus jopa tuoreempaa kuin ammattilaisten.

Ammattilaisilla on koulutuksen ja kokemuksen tuomaa tietoa, jota ei maallikolla niin paljon ole, mutta fakta on se, että asiat ei ole musta-valkoisia. Tarkoitan sitä, että jokaisen hoitohenkilökuntaan kuuluvan ihmisen itselleen keräämä tieto ja taito on vain pieni otos kaikesta mahdollisesta tiedosta, toimintatavoista, ym. Jokainen kätilö, lääkäri ja lastenhoitaja kerää ja päivittää ammattitietoutta omista mielenkiinnon lähtökohdista ja omasta hoitotyön näkökulmastaan. Perheen tai doulan keräämää tietoa ei minusta ole varaa eikä saa vähätellä tai aliarvioida, koska se voi olla ihan yhtä arvokasta, paikkaansa pitävää, relevanttia ja joskus jopa tuoreempaa kuin ammattilaisten. On myös muistettava, että erityisesti äidin keräämä tieto koskettaa yleensä hänelle merkityksellisiä ja tarpeellisia asioita.

* Lisäys: Tietoon (myös kokemusperäiseen) liittyy sekin, että kätilöllä on totta kai tietoa hänen ammattiin liittyvistä ja ammattitaitoon kuuluvista asioista kun taas doulalla (varsinkin ammattidoulalla) hänen oman alueensa tietoa ja kokemusta. Joiltain osin ne menevät limittäin/päällekäin ja osa taas on kummankin omaa erityisosaamista/asiantuntijuutta. Minusta tätä pitäisi rohkeammin hyödyntää! En tiedä onko kukaan tai mikään taho aiemmin listannut näitä eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka selventäisi tätä asiaa erityisesti niille joille se on vielä epäselvä?! Toki jotain eroa tulee ilmi myöhemmin tekstissä olevasta pyramidista. (8.11.12015)

Tarkoitan tässä esimerkiksi sitä, kun jokaisella synnytysyksiköllä on omat toimintatapansa eikä välttämättä nähdä niiden ulkopuolelle. Hyvänä esimerkkinä välittömän ihokontaktin mahdollistaminen heti sektion jälkeen jo leikkurisssa. Jo pitkään on tiedetty sen edut ja se miten se on mahdollista toteuttaa, mutta edelleen se on monessa paikkaa kielletty tai hyvin harvinaista.

Doulan suhtautumiseen kätilöä kohtaan voi myös vaikuttaa hyvin moni asia. Eniten varmaan edelliset kokemukset kätilöistä ja kuullut tarinat ko. synnytyssairaalan kätilöiden suhtautumisesta douliin. Yhteistyön sujumista auttaa molempien, kätilön ja doulan osalta se, että he olisi tavannut toisensa ennenkin. Luottamus alkaa kasvamaan parhaiten silloin kun on oltu yhdessä synnyttäjän apuna hyvällä menestyksellä.

Tein Kätilöiden työkirjaa varten tällaisen pyramidin, jossa suomensin Penny Simkinin Pyramid of birth priorites -pyramidin ja mukailin sitä Maslow´n tarvehierarkian kautta vähän lisää (ne näkyvät isommassa pyramidi kuvassa, jonka julkaisen toisessa postauksessa myöhemmin). Pyramidi kuvaa hyvällä tavalla synnyttäjän tarpeita ja doulan & kätilön roolin eroa niihin liittyen.

pyramidi_värikäs_300dpi_CMYKTeen toisella kertaa noista synnyttäjän perustarpeista ja pyramidin eri kohdista laajemman kirjoituksen, mutta halusin laittaa tuon kuvan myös tähän. Ehkä se auttaa hahmottamaan paremmin sitä millä alueilla kätilöt ja doulat toimii. Ympyrät ovat tarkoituksella limittäin, koska doulan työhön liittyy osittain myös turvallisuus ja kätilön toimintaan rakkaus.

Doulan työn arvostuksesta vielä sen verran, että arvostus ei nouse niin kauan kun
a) sitä tehdään ammattimaisesti vapaaehtoisina ( Se on naisten palkkakuoppa, jossa tehdään doulan työtä ammattimaisesti ilmaiseksi. Vapaaehtoispohjalta tehtävä doulan työ on asia erikseen ja sille on myös oma paikkansa.)
b) kätilöiden uskomuksia tai tiedon puutetta ei korjata
c) perheille ei kerrota tarpeeksi kuinka vaativaa doulan työ oikeasti on

Tuosta doulien palkkakuopastakin haluan kirjoittaa toiste enemmän, mutta nyt on pakko lopettaa. Mukavaa loppuviikkoa kaikille!